Alacakaya Mermer

Kalite

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015/ ISO 14001 2015 /ISO 45001 2018/ ISO 27001 :2022 standardı gereği kalite çevre , iş sağlığı güvenliği ve Bilgi Güvenliği politikamız;

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
 • Politikamız doğrultusunda yönetim sistemleri hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışan memnuniyetini, konforunu ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyetini hizmet kalitemiz ile sağlamak
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Olası Bilgi güvenliği ihlallerini, zayıflıkları, İş Kazalarını, meslek hastalıklarını, Sıfıra İndirmek İçin gerekli çalışmaları sağlamak
 • Olası Bilgi güvenliği, İş ve Çevre Kazası Risklerini minimize etmek için gerekli tüm aksiyonları almak
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.
 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanarak, geri dönüşüm teknolojisini kullanmak
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Bilgi Güvenliği, Çevre, İSG ve Kalite performansının arttırılması için yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bütün faaliyet sahalarında Bilgi Güvenliği, İSG, Çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,
 • Hedeflenen tüm çalışmaları, kuruluş bünyesindeki her personelin dahil olabileceği, kendi fikir beyan ve ihtiyaçlarını özümseyen yönetim anlayışını oluşturmak